خانه ارتباط با ما                                                                                                                                                
دروس هفتگي استاد: 1. خارج اصول: روزهای زوج، 7 تا 7.40، حوزه‌ي علمیه‌ي امام رضا(ع) / 2. اخـلاق: چهارشنبه‌ها، 9 تا 9.40، حوزه‌ي علمیه‌ي امام رضا(ع) / 3. نهایة الحکمة: یکشنبه‌ها، 8 تا 9، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 4. فلسفه‌ي اصول: چهارشنبه‌ها، 14 تا 15، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 5. منطق فهم قرآن(روش تفسیر): چهارشنبه‌ها، 15 تا 16، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
   
 • 1 مباحثه با جان هيك
 • 2 تلويحات
 • 3 نظريه‌ي ابتناء
 • 4 خشونت و مدارا
 • 5 منطق فهم دين
 • 6 دين‌پژوهي معاصر
 • 7 دموكراسي قدسي
 • 8 فلسفه‌ي دين
 • 9 تماشاي جمال
 • 10 معنا منهاي معنا
 • 11 حريت و مدارا
  صفحه اصلي 


کارکردهای بی‌بدیل حوزه‌های علمیه

شايد بتوان گفت كه حوزه‌ي علميه، خاصه حوزه‌ي علميه‌ي شيعه كهن‌ترين و ديرسال‌ترين دستگاه‌هاي علمي آموزشی جهان بشمار مي‌روند؛ زيرا در هيچ جاي جهان دستگاه و سازماني علمي را سراغ نداريم كه پيشينه‌اي افزون بر هزار ساله داشته باشد.ادامه‌ي مطلب


تجديد حيات ديني و معنويت‌گرايي در غرب معاصر

مغرب‌زمين پس از سپردي‌كردن دوره‌هاي تاريخيِ قرون قديم (عتيق)، قرون وسطي، قرون جديد و در كوران گذار از تجدد به فراتجدد، دلزده از پيامدهاي آموزه‌هاي مكاتب فلسفي ـ ادبي عصر تجدد و سرخورده از ره‌آوردهاي مسالك و مرام‌هاي سياسي آن ـ در برابر چشمان حيرت‌زده و به‌رغم ناباوري انديشوران و كارگزاران غربي و دست‌پروردگان آنان در شرق ـ شتابان در شُرف تجديد حيات ديني و بازگشت به معنويت است.ادامه‌ي مطلب


سبك زندگي و معاني قريب‌الافق با آن

نزديك‌ترين تعبير به تركيب سبك زندگي، «فرهنگ» است، آن‌سان كه بسا نتوان در عمل «فرهنگ» را از «سبك زندگي» تفكيك كرد؛ زيرا فرهنگ هم چيزي قريب به همان تلقي‌ها و تعابيري است كه راجع به سبك زندگي گفتيم. البته ما براي فرهنگ تعريف بسيار مفصلِ دقيقِ پيچيده‌اي داريم كه بيان آن احتياج به توضيح مفصل نيز دارد؛ اما اجمال تعريف اين است كه «فرهنگ طيف گسترده و سازواري از بينش‌ها، منش‌ها، كشش‌ها و كنش‌هاي انساني است كه در متن يك جامعه هنجار و تثبيت شده و در يك بازه‌ي زماني و در يك حوزه و بستر زميني پذيرفته شده است».ادامه‌ي مطلب


معناشناسی سبک زندگی

در مورد سبک زندگی آنچه که مطرح است عرصه‌های حیات است؛ به این معنا که انسان با چه عرصه‌ها و صحنه‌هایی در حیات مواجه است. یک الگوی بسیاربسیار معیوب و ناقص و سست در دانشگاه‌های ما پذیرفته‌شده که الگوی چهارگانه‌انگار پارسونزی است. دانشگاهیان ما و به تبع عمده‌ي اقشار جامعه نيز بدون توجه، همين الگوی تقسیم عرصه‌های حیات را به زبان می‌آورند. تا در این خصوص سؤال می‌شود می‌گویند امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و احدی هم به نقص و عیب و هزارویک مشکلی که این تقسیم دارد توجه نکرده است.ادامه‌ي مطلب


مبناي كلامي حكمت و معارف فاطمي(س)

مجموعه‌ي مباني و مناشي و مصادر حكمت و معارف فاطمي را به پنج گروه مي‌توان دسته‌بندي كرد. البته اين مباحث قابليت بسط و توسعه بسيار دارد و نياز به تعميق و توسعه‌ي فراوان در اين دست از مباحث احساس مي‌شود. مع‌الاسف به اين نوع مباحث بسيار كم پرداخته مي‌شود. اگر اين مباني و مباحث مطرح شود و چهارچوبي براي فهم معارف اهل‌بيت(ع) به‌دست بيايد، درك تعاليم اهل‌بيت(ع) طور ديگري خواهد و در نحوه‌ي فهم كلمات معصومين(ع) بسيار تأثيرگذار خواهد بود.ادامه‌ي مطلب


سنت مباحثه

حوزه نظام زيستي، معيشتي، آموزشي، تربيتي و تحقيقاتي خاص خود را دارد. شايد بتوان گفت نظام حوزه، كهن‌ترين و ديرپاترين نظام‌هاي آموزشي، تربيتي و زيستي ـ مديريتي جهان است. هرچند در دنياي مسيحيت و ديگر اديان و مذاهب هم نظام‌هايي وجود دارد، اما نظام‌هاي علمي، آموزشي، تربيتي آنها عمدتاً دچار گسست تاريخي و آفت‌زدگي شده و دوام نياورده است و امروز نيز متبدل گشته است، و آنچنان كه بحمدالله نظام علمي حوزه‌ي شيعه همچنان باقي است، نظام علمي ساير اديان و يا مذاهب باقي نمانده و يا در شرف زوال است.ادامه‌ي مطلب


ادب تحقيق

در گذشته سنتي در دنياي علمي حوزوي ما بوده كه امروز مغفول واقع شده است و آن اينكه گاهي يك شخص و طايفه‌ي او، تا چندين نسل به نام يك كتاب ناميده مي‌شدند. براي مثال خود نويسنده را «صاحب فصول» مي‌ناميدند، چون كتاب فصول را نوشته است، بعد چندين نسل را آل صاحب فصول مي‌خواندند. مرحوم شيخ محمدحسين اصفهاني ـ كه البته اهل تهران و درواقع ورامينيِ تهراني است ـ ، يعني برادر صاحب فصول، به مرحوم شارح معروف مي‌شود و فرزندان او تا چندين نسل به «مسترشدين» معروف مي‌شوند، زيرا اسم كتاب ايشان «هداية المسترشدين في شرح معالم الدين» است. درواقع يك اثر تنها هويت فرد مؤلف را نمي‌سازد و گاه براي چندين نسل بعد او نيز هويت مي‌شود.ادامه‌ي مطلب


خانهlجستجوي پيشرفتهlنقشه وبگاهlپيوند‌هاlخبر خانهlنقش خانهlارتباط با ما
بازديدكنندگان امروز: 227