خانه ارتباط با ما                                                                                                                                                
دروس هفتگي استاد: 1. خارج اصول: روزهای زوج، 7 تا 7.40، حوزه‌ي علمیه‌ي امام رضا(ع) / 2. اخـلاق: چهارشنبه‌ها، 9 تا 9.40، حوزه‌ي علمیه‌ي امام رضا(ع) / 3. نهایة الحکمة: دوشنبه‌ها، 13/45 تا 14/30، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 4. فلسفه‌ي اصول: چهارشنبه‌ها، 14 تا 15، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 5. منطق فهم قرآن(روش تفسیر): چهارشنبه‌ها، 15 تا 16، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
   
 • 1 مباحثه با جان هيك
 • 2 تلويحات
 • 3 نظريه‌ي ابتناء
 • 4 خشونت و مدارا
 • 5 منطق فهم دين
 • 6 دين‌پژوهي معاصر
 • 7 دموكراسي قدسي
 • 8 فلسفه‌ي دين
 • 9 تماشاي جمال
 • 10 معنا منهاي معنا
 • 11 حريت و مدارا
  صفحه اصلي 
كاستي‌هاي اساسي جريان اعتزال نو

اشعريت، آفت و انحرافِ خسارت‌بار تاريخي براي امت اسلامي قلمداد مي‌شود. در تاريخ معرفتي و فكري جهان اسلام انحراف و يا آفتي بزرگ‌تر و خسارت‌بار‌تر از اشعريت وجود نداشته است؛ اشعريتي كه دامنگير اكثريت عامّه و بلكه امت اسلامي شده است. در اشعريت عنصر شاخصه‌ي انسانيت و اسلاميت؛ يعني «عقلانيت»‌ غايب است. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/11/28

نسبت هنر و ارزش

به نظر من هنر از جنس معرفت نيست؛ اما قطعاً منشأ معرفتي دارد. اثر هنري آفريده‌ي يك آگاهي و برايند يك معرفت است. اثر هنري، برايند يك فرايند است كه در آن فرايند، فاعل و معرفت و نيت او كارساز و دخيل است. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/11/27

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ فلسفه‌ي تأسیس و منطق عملکرد آن

انقلاب اسلامی ذاتاً و ماهیتاً یک انقلاب فرهنگی بود و به اقتضای اینکه این انقلاب به لحاظ ماده و ماهیت، یک تحول بنیادین فرهنگی قلمداد می‌شود، از لحاظ غایات، اهداف، روش و فرآیند هم این انقلاب یک نهضت و انقلاب فرهنگی بوده است. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/11/18

الهيات راستگرا؛ الهيات چپگرا

عنوان «الهيات اجتماعي» از حيثي مي‌تواند يك بحث معرفت‌شناسي اجتماعي و از حيث ديگر جامعه‌شناسي معرفت قلمداد شود. الهيات را به معاني مختلفي همچون «معارف ديني»، «دين‌شناسي» و «دين‌پژوهي»، تعريف مي‌كنند؛ همچنين به مجموعه رشته‌هايي كه قلمروي مطالعاتي آنها معارف و مسائل ديني است نيز «الهيات» اطلاق مي‌شود. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/11/18

آزادي اهانت!

توهين و توطئه از پايان منطق آغاز مي‌شود. هرگاه منطق پايان مي‌گيرد، فحاشي و توهين شروع مي‌شود. درواقع بايد گفت دنياي غرب در برابر مسلمانان و منطق نيرومند آنان، دچار مشكل و فقر فكري شده‌ است. وقتي غربي‌ها مشاهده مي‌كنند در شرايطي كه خودشان از دموكراسي دم مي‌زنند، مسلمانان عراق با يك رأي چشمگير زمام امور را در دست مي‌گيرند، ناراحت مي‌شوند. وقتي عراقي‌ها در رفتارشان دموكراسي را به نمايش مي‌گذارند و لذا غربيها هم‌اكنون در جايگاه اشغالگران عراق تلقي مي‌شوند، مسلماً اين مساله آنها را ناراحت مي‌كند. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/10/30

مطالب بيشتر

خانهlنقشه وبگاهlپيوند‌هاlخبر خانهlنقش خانهlارتباط با ما
بازديدكنندگان امروز: 284