خانه ارتباط با ما                                                                                                                                                
دروس هفتگي استاد: 1. خارج اصول: روزهای زوج، 7 تا 7.40، حوزه‌ي علمیه‌ي امام رضا(ع) / 2. اخـلاق: چهارشنبه‌ها، 9 تا 9.40، حوزه‌ي علمیه‌ي امام رضا(ع) / 3. نهایة الحکمة: دوشنبه‌ها، 13/45 تا 14/30، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 4. فلسفه‌ي اصول: چهارشنبه‌ها، 14 تا 15، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 5. منطق فهم قرآن(روش تفسیر): چهارشنبه‌ها، 15 تا 16، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
   
 • 1 مباحثه با جان هيك
 • 2 تلويحات
 • 3 نظريه‌ي ابتناء
 • 4 خشونت و مدارا
 • 5 منطق فهم دين
 • 6 دين‌پژوهي معاصر
 • 7 دموكراسي قدسي
 • 8 فلسفه‌ي دين
 • 9 تماشاي جمال
 • 10 معنا منهاي معنا
 • 11 حريت و مدارا
  صفحه اصلي 
حوزه و نظام‌ علمي پرورش‌مآل

نظام «پرورش‌مآل»، عبارت است از: نظام علمي ـ آموزشي مبتني بر «فطرتمندانگاري» آدمي، که سعي مي‌کند از رهگذر شناسايي، پرورش و به فعليت رساندن «استعدادهاي» گوناگون، بي‌پايان و شگرف انسان، به تحقق «شأن عبد ـ خليفة اللهي» او کمک کند. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/12/13

كاستي‌هاي اساسي جريان اعتزال نو

اشعريت، آفت و انحرافِ خسارت‌بار تاريخي براي امت اسلامي قلمداد مي‌شود. در تاريخ معرفتي و فكري جهان اسلام انحراف و يا آفتي بزرگ‌تر و خسارت‌بار‌تر از اشعريت وجود نداشته است؛ اشعريتي كه دامنگير اكثريت عامّه و بلكه امت اسلامي شده است. در اشعريت عنصر شاخصه‌ي انسانيت و اسلاميت؛ يعني «عقلانيت»‌ غايب است. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/11/28

نسبت هنر و ارزش

به نظر من هنر از جنس معرفت نيست؛ اما قطعاً منشأ معرفتي دارد. اثر هنري آفريده‌ي يك آگاهي و برايند يك معرفت است. اثر هنري، برايند يك فرايند است كه در آن فرايند، فاعل و معرفت و نيت او كارساز و دخيل است. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/11/27

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ فلسفه‌ي تأسیس و منطق عملکرد آن

انقلاب اسلامی ذاتاً و ماهیتاً یک انقلاب فرهنگی بود و به اقتضای اینکه این انقلاب به لحاظ ماده و ماهیت، یک تحول بنیادین فرهنگی قلمداد می‌شود، از لحاظ غایات، اهداف، روش و فرآیند هم این انقلاب یک نهضت و انقلاب فرهنگی بوده است. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/11/18

الهيات راستگرا؛ الهيات چپگرا

عنوان «الهيات اجتماعي» از حيثي مي‌تواند يك بحث معرفت‌شناسي اجتماعي و از حيث ديگر جامعه‌شناسي معرفت قلمداد شود. الهيات را به معاني مختلفي همچون «معارف ديني»، «دين‌شناسي» و «دين‌پژوهي»، تعريف مي‌كنند؛ همچنين به مجموعه رشته‌هايي كه قلمروي مطالعاتي آنها معارف و مسائل ديني است نيز «الهيات» اطلاق مي‌شود. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/11/18

مطالب بيشتر

خانهlنقشه وبگاهlپيوند‌هاlخبر خانهlنقش خانهlارتباط با ما
بازديدكنندگان امروز: 903