خانه ارتباط با ما                                                                                                                                                
دروس هفتگي استاد: 1. خارج اصول: روزهای زوج، 7 تا 7.40، حوزه‌ي علمیه‌ي امام رضا(ع) / 2. اخـلاق: چهارشنبه‌ها، 9 تا 9.40، حوزه‌ي علمیه‌ي امام رضا(ع) / 3. نهایة الحکمة: یکشنبه‌ها، 8 تا 9، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 4. فلسفه‌ي اصول: چهارشنبه‌ها، 14 تا 15، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 5. منطق فهم قرآن(روش تفسیر): چهارشنبه‌ها، 15 تا 16، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
   
 • 1 مباحثه با جان هيك
 • 2 تلويحات
 • 3 نظريه‌ي ابتناء
 • 4 خشونت و مدارا
 • 5 منطق فهم دين
 • 6 دين‌پژوهي معاصر
 • 7 دموكراسي قدسي
 • 8 فلسفه‌ي دين
 • 9 تماشاي جمال
 • 10 معنا منهاي معنا
 • 11 حريت و مدارا
  صفحه اصلي 
آزادي اهانت!

توهين و توطئه از پايان منطق آغاز مي‌شود. هرگاه منطق پايان مي‌گيرد، فحاشي و توهين شروع مي‌شود. درواقع بايد گفت دنياي غرب در برابر مسلمانان و منطق نيرومند آنان، دچار مشكل و فقر فكري شده‌ است. وقتي غربي‌ها مشاهده مي‌كنند در شرايطي كه خودشان از دموكراسي دم مي‌زنند، مسلمانان عراق با يك رأي چشمگير زمام امور را در دست مي‌گيرند، ناراحت مي‌شوند. وقتي عراقي‌ها در رفتارشان دموكراسي را به نمايش مي‌گذارند و لذا غربيها هم‌اكنون در جايگاه اشغالگران عراق تلقي مي‌شوند، مسلماً اين مساله آنها را ناراحت مي‌كند. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/10/30

زیست‎جهان سایبری و سبک زندگی

فضای سایبری عنواني کاملاً جدید و پدیده‎ای کاملاً نو است که پاره‌ای از مسائل را در جهان معاصر به دنبال داشته است و آنچه تاکنون بروز پیدا کرده، حدّاقلِ چیزی است که به عنوان تبعات فضای سایبری مي‌تواند بروز کند. فضای سایبری در زندگی انسان تأثیرات فراوانی داشته و هنوز شناخت کافی نسبت به ماهیّت و تبعات آن حاصل نشده است. این پدیده در زمینه‎ی مباحث فکری و عقیدتی، در حوزه‎ی مناسبات و روابط و در زمینه‎ی ساخت فرهنگ و سبک زندگی، پیامدهای وسیع و غیرقابل محاسبه‎ای از خود به جای گذاشته است. مقوله‎ی سبک زندگی هم بر حسب ادّعا، عمر خیلی طولانی ندارد و در دهه‌های اخیر در دنیا مطرح شده است. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/10/30

خلاصه‌ مقاله‌ي نظریه‌ی اسلامی علوم انسانی

علوم انسانی، طیفی از ‌دانش‌های انسان‌مدار است که در دویست سال اخیر، از دیگر حوزه‌های معرفتی متمایز شده و در مقابل سایر عرصه‌های معرفتی، خاصه علوم طبیعی که قلمروي مطالعاتی آن «طبیعیات» است، قرار گرفته است. فارغ از آنکه اصل این تقسیم‌بندی را صواب یا ناصواب بدانیم ـ که به نظر ما درخور تأمل جدی است ـ به دلیل اینکه این عنوان و طبقه‌بندی در ادبیات علمی دانشگاهی معاصر پذیرفته و رایج شده است، لاجرم باید به مسائل این گروهْ‌دانش، ازجمله تعریف آن پرداخته شود. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/10/30

ماهيت و مؤلفه‌هاي معنويت

به نظر ما معنويت داراي مؤلفه‌هايي از جمله «مؤلفه‌ي هستي‌شناختي» است. نگاه معنوي به هستي با نگاه غيرمعنوي به آن كاملاً متفاوت است. همچنين معنويت نگاه «ارزش‌شناختي» دارد. ارزش‌هاي مورد نظر يك انسان معنوي با ارزش‌هاي يك انسان غيرمعنوي كاملاً متفاوت هستند. رفتارها در نگاه انسان معنوي، معنادار است؛ همه‌ي اجزاء جهان معني‌دار است؛ حتي جماد روح دارد و زنده است و شعور دارد؛ تا چه رسد به ساير سطوح مخلوقات. معنويت همچنين داراي «مؤلفه‌ي معرفت‌شناختي» است. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/10/30

باور کنیم: نفس ما خصم ماست

بحث ما راجع به رذیلت مراء و مجادله (در ادامه‌ي سلسله مباحث آفات اللسان) بود. مباحث مربوط به ماهیت، مراتب و انواع، معادل‌ها و مقابل‌ها، نیز علل و آثار آن را در جلسات قبل طرح کردیم، حلقه‌ی آخر بحث، یعنی شیوه‌ها و راهکارهای درمان اين رذیلت باقی مانده بود؛ مثل همه‌ی رذايل، راه‌چاره‌ها و درمان‌های رذیلت مراء هم از حیثی به دو دسته‌ی «نظری ـ علمی»، و «عملی ـ رفتاری»، و از حیث دیگر به «راه‌های دفع» و «راه‌های رفع» تقسیم می‌شوند. راه‌های دفع و رفع نیز به سلبی و ایجابی قابل تقسیمند. ادامه مطلب

تاريخ بارگذاري1393/10/30

مطالب بيشتر

خانهlنقشه وبگاهlپيوند‌هاlخبر خانهlنقش خانهlارتباط با ما
بازديدكنندگان امروز: 827